ANO apbalvojums mūsu uzturētajai un attīstītajai sistēmai

07/07/2015

SIA “Autentica” uzturētā un attīstītā Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēma (EPS) ir saņēmusi 2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Sabiedrisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” (“Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šo sistēmu ANO ir atzinusi par lielisku piemēru viegli lietojamam un ērtam rīkam, ko var izmantot valsts pārvalde darbā ar saviem klientiem, piedāvājot plašu un daudzveidīgu e-pakalpojumu klāstu.

ANO Sabiedrisko pakalpojumu balva ir prestižākā starptautiskā atzinība par izcilību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. To piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par radošo veikumu un ieguldījumu efektīvākas un atsaucīgākas valsts pārvaldes veidošanā visā pasaulē. Šogad konkursam tika pieteikti 848 dalībnieki no 71 valsts. Uz balvu kategorijā „Sabiedrisko pakalpojumu pieejamības veicināšana informācijas laikmetā” pretendēja 102 pakalpojumu sniedzēji. Pirmo reizi šis apbalvojums tika pasniegts jau 2003. gadā, bet šī ir pirmā reize, kad balvu iegūst Latvijas pārstāvji.

EPS izstrāde tika uzsākta 2007. gadā, un to veica SIA “Tieto Latvia”. 2013. gadā sistēmas uzturēšanu un attīstību pārņēma SIA “Autentica”. EPS sākotnēji bija pieejams viens e-pakalpojums – pieteikums dažādiem platību maksājumu veidiem, bet ar katru gadu piedāvātais e-pakalpojumu klāsts ir ticis paplašināts, un šobrīd tas ietver gan vairāku elektronisku pieteikumu iesniegšanu LAD, gan iespēju piedalīties dažādos projektos, piemēram, “Skolas piens” un “Skolas auglis”. EPS ļauj izmantot arī citu valsts iestāžu e-pakalpojumus.

“Esam patiesi lepni par to, ka mums ir iespēja strādāt kopā ar Lauku atbalsta dienestu pie EPS izstrādes. Tomēr vislielāko gandarījumu sagādā tas, ka mūsu kopīgo darbu novērtē sistēmas lietotāji, “ saka SIA “Autentica” valdes priekšsēdētājs Didzis Grundspeņķis. EPS ANO balvas saņemšanai ieteica Latvijas lauksaimnieku organizācijas – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Zemnieku Saeima – un rekomendācijas vēstuli nosūtīja Latvijas Augļkopju asociācija un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Kā atzīst, LAD direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš: „Šāda balva vienlaikus ir gan mūsu līdzšinējā darba novērtējums, gan arī stimuls turpināt attīstīt EPS. Tas ir darbs, ko darām mūsu klientu ērtībām. Jāsaka, ka šāds augsts sasniegums un novērtējums nebūtu bijis iespējams bez kopīgi paveiktā darba. Svarīgi, lai būtu radoši un profesionāli cilvēki, kas veic sistēmas tehniskās izstrādes darbu, ieinteresētas un idejām bagātas lauksaimnieku organizācijas , kas izsaka savus priekšlikumus EPS pilnveidei un aizrautīgi LAD kolēģi, kas apzina klientu vēlmes un virza sistēmas izstrādes darbu.”

UN_awards

Svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija notika ANO Publisko Pakalpojumu foruma laikā Medellinā, Kolumbijas Republikā no 2015.gada 23. līdz 26. jūnijam.

Sveicam un priecājamies kopā ar mūsu klientu un LAD projekta komandu!