SIA Autentica kļūst par LTRK biedru

14/11/2014

SIA Autentica ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) biedru. Iestāšanās LTRK ļaus vairot uzņēmuma atpazīstamību Latvijā un ārzemēs, kā arī palielināt eksporta apjomu un celt darbinieku kvalifikāciju.

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno individuālus uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus un citas uzņēmēju apvienības. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

LTRK darbojas trīs jomās:

  • uzņēmējdarbības vide
  • uzņēmumu konkurētspēja
  • eksports.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gada!

Iestāšanās LTRK ļaus SIA Autentica vairot uzņēmuma atpazīstamību Latvijā un ārzemēs, palielināt eksporta apjomu un celt darbinieku kvalifikāciju.

Vairāk informācijas par LTRK šeit.