Seminārs "Darba plūsmas vadības sistēma JIRA"

07/09/2016

6. septembrī Autentica Atlassian JIRA sistēmu speciāliste Gerda Zandersone Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā vadīja semināru “Darba plūsmas vadības sistēma JIRA”.

Seminārā tika runāts par to, kas ir darba plūsmas vadības sistēmas, kas ir Atlassian JIRA un kā ikdienā šo sistēmu varam izmantot dažādās biznesa sfērās.

Darba plūsmas vadības sistēmas tiek izmantotas, lai organizētu biznesa procesus gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā - sazinoties ar klientiem un piegādātājiem. Šobrīd Latvijas uzņēmumi ļoti plaši pielieto šāda veida sistēmas IT jomā, bet, lai gan tās ir vienkāršas, viegli ieviešamas un izmantojamas jebkurā biznesa sfērā, pārējās nozarēs tās nav tik izplatītas.

Ar darba plūsmas vadības sistēmām biznesa procesi kļūst viegli atsekojami un kontrolējami. Ņemot vērā biznesa specifiku, jebkuru procesu var sadalīt posmos, kas ir jāizpilda, risinot darba uzdevumus. Katru darba uzdevumu veic atbilstoši iepriekš noteiktajai kārtībai, nosakot prioritātes, atbildīgās personas un termiņus. Informācijas apmaiņu un uzturēšanu organizē sistēmā, pievienojot komentārus un dokumentus pie uzdevumiem.

Darba uzdevumu organizēšana sistēmā atvieglo uzdevumu pārvaldi gadījumos, kad to izpildē ir iesaistītas vairākas personas, jo informācija tiek uzturēta vienā vietā, netiek “pazaudēta” e-pastos, kā arī atbildīgo personu prombūtnes laikā ir ērti un vienkārši pārņemt viņam piešķirtos uzdevumus.

Detalizētāk informāciju vienmēr var iegūt pie Autentica kā Atlassian JIRA ekspertu pārstāvjiem Latvijā.