Mums ir ēnas!

11/02/2015

Ēnu dienas ietvaros uzņēmām pie sevis četrus zinātkārus jauniešus – “ēnas”, kas vēroja, kā norit programmētāja ikdiena mūsu uzņēmumā un piedalījās dažādās aktivitātēs

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Photo 11.02.15 12 03 59 Photo 11.02.15 12 04 44 Photo 11.02.15 12 06 03 Photo 11.02.15 12 05 41