Open Data hakatons

09/12/2014

06.12.2014 SIA Autentica birojā notika Open Data Latvia iniciatīvas kopienas organizēts atvērto datu hakatons.

Open Data Latvia iniciatīvas kopienas mērķis ir izgūt, analizēt un vizualizēt publiski pieejamos valsts iestāžu datus, padarot tos uztveramākus un ērtākus dažādu kopsakarību analīzei. Ik pa laikam kopiena rīko hakatonus, kuros ir aicināts piedalīties ikviens, kam interesē atvērto datu joma un ir idejas par projektiem. To sākuma posmā tiek izvēlēti projekti, pie kuriem tālākās dienas gaitā notiks darbs, un tālākā gaitā par konkrētajiem projektiem tiek vākta valsts iestāžu mājas lapās publiski pieejamā informācija. Tā tiek apstrādāta un pārveidota formātos, kas ir vieglāk apstrādājami. Pēdējais posms ir iegūtās informācijas apvienošana un vizualizēšana, tādejādi padarot to daudz vieglāk analizējamu dažādos griezumos.

open_data_2

06.12.2014 notikušajā hakatonā, kurā piedalījās arī mūsu kolēģis Jānis Baiža, laiks tika veltīts izglītības tēmai: dažādu eksāmenu rezultātu, kas izgūti no Valsts izglītības satura centra pieejamās statistikas, analīzei, kā arī izglītības iestāžu datu apkopošanai un vizualizēšanai.

Vairāk informācijas par Open Data Latvia iniciatīvas kopienu un tās aktivitātēm.
Reģistrācija nākamajiem hakatoniem.