Scrum ceļvedis latviešu valodā

19/01/2015

Savā darbā mēs izmantojam spējās programmatūras izstrādes prakses un ietvarus un iedrošinām arī citus to darīt. Lai visiem interesentiem padarītu pieejamāku informāciju par Scrum ietvaru, mēs esam iztulkojuši Scrum ceļvedi latviešu valodā.

Scrum ir viens no spējās programmatūras izstrādes pieejas ievariem, kas radīts komplicētu risinājumu izstrādei un uzturēšanai. Tā ceļvedis iekļauj Scrum definīciju, kas sastāv no Scrum’a lomām, darbībām, artefaktiem, kā arī noteikumiem, kas nosaka visu Scrum daļu mijiedarbību. Scrum ietvars ir izstrādāts un Scrum ceļvedis ir tapis Kena Švābera un Džefa Sazerlanda kopsadarbībā.

Scrum ceļvedis 2013

Šobrīd nav iespējams ievietot Scrum ceļveža tulkojumu Scrum Guides interneta vietnē, jo Scrum.org kopā ar Scrum Alliance un Scrum.Inc. strādā pie tā, lai Scrum ceļvedis kļūtu par vienotu Scrum ietvara platformu. Tikko šī iespēja būs atjaunota, mēs iesniegsim Scrum ceļveža tulkojumu atbilstoši jaunajām prasībām.

Latviešu valodā ir iztulkota pēdējā Scrum Guide 2013. gada jūlija versija.

Liels paldies kolēģei Ilzei Leitei-Apinei par rūpīgo un pārdomāto tulkojumu, kā arī mūsu pieredzējušajiem Scrum lietotājiem par viedokli un diskusijām tulkojuma tapšanās laikā!

Labprāt uzlabosim mūsu veikumu, tādēļ, ja pamanāt kādu neatbilstību vai jums ir konstruktīvi ieteikumi atšķirīgam lietoto jēdzienu tulkojumam, lūdzu sazinieties ar mums.