Viegla un ērta sprintu pārvaldība JIRA Software

30/05/2019

24.05.2019 Autentica telpās notika sprintu pārvaldības tematikai veltīts seminārs. Semināra apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kādi ir būtiskākie sprinta elementi un Jira Software iespējas, kā veikt Jira Software darba virsmas sagatavošanu veiksmīgai sprintu vadībai un kā pārraudzīt izstrādes procesu sprinta laikā, izmantojot atskaites un darbavirsmas.

Scrum ir ietvars, kurā cilvēki var risināt sarežģītas adaptīvas problēmas, vienlaikus nodrošinot iespējami vērtīga risinājumu produktīvu un radošu piegādi. Tas tiek lietots sarežģītu produktu izstrādē kopš 20.gs.90. gadu sākuma. Pielietojot Scrum, kļūst redzama projektā izmantoto produktu vadības un izstrādes prakšu relatīvā lietderība un iedarbība, kā arī iespējas tos uzlabot. Scrum ietvars sastāv no Scrum komandām un tām piesaistītajām lomām, darbībām, notikumiem, artefaktiem un noteikumiem. Sīkāk ar Scrum ietvaru var iepazīties Scrum ceļvedī.

Jira Software sniedz visplašākās iespējas projektu īstenošanai atbilstoši Scrum ietvaram. Zemāk var iepazīties ar dažiem piemēriem, kā šis rīks atbalsta dažus no Scrum aspektiem.

Darbu uzkrājums

Lai varētu sākt izstrādi, pirms tam notiek darbu uzkrājuma veidošana ("Backlog"). Tiek identificētas prasības un sagatavoti uzdevumi, lai komanda tos varētu izstrādāt.

Izšķir 2 darbu uzkrājumus - produkta darbu uzkrājums un sprinta darbu uzkrājums.
Atbildību par produkta darbu uzkrājumu uzņemas produkta īpašnieks. Darbu uzkrājumam vienmēr jābūt sakārtotam prioritārā secībā, lai komanda varētu ņemt uzdevumus no tā un likt sprintā. Visiem uzdevumiem šajā darbu uzkrājumā ir jābūt gataviem izstrādei, t.i., komandai ar tajā esošajiem speciālistiem jāvar šo uzdevumu pilnībā pabeigt.
Sprinta darbu uzkrājums ir komandas atbildībā. Sprinta plānošanā komanda ir tā, kas no darbu uzkrājuma prioritāšu noteiktā secībā ņem uzdevumus, liek tos sprintā, kā arī dod novērtējumu.


Uz Jira Software darba virsmas darbu uzkrājumu skatā ir redzami abi darbu uzkrājumi. Produkta īpašnieks var ērti sakārtot uzdevumus produkta darbu uzkrājumā atbilstoši uzdevumu prioritātei. Savukārt, sprinta plānošanas laikā komanda ņem uzdevumus un pārbīda tos sprinta darbu uzkrājumā. Viss, ko komanda būs salikuši sprinta uzkrājumā, tiek uzskatīts par tās apņemšanos. Pēc tam, kad tiek nospiesta poga "Start Sprint", uzdevumu likšana sprintā vai izņemšana ir redzama speciālās atskaitēs. Tas ļauj sekot līdz sprinta norisei, kā arī vēlāk veikt analīzi, ja komanda nav spējusi pabeigt visu, ko bija apņēmusies.
Jira Software caur dēļa konfigurāciju dod iespēju neiekļaut produkta darbu uzkrājumā tos uzdevumus, kas nav gatavi izstrādei. Uzdevumam jāatrodas tādā statusā, kas netiek atrādīts uz darba virsmas. Šāda konfigurācija nodrošina to, ka komanda redz tikai tos darbus, ko var izstrādāt. Zem sprinta darbiem ir redzams, cik daudz jau darba ir ielikts sprintā pēc novērtējumu kopsummas.
Novērtējumus var likt gan produkta, gan sprinta darbu uzkrājumā.

Sprinta plānošana

Sprinta plānošanas laikā komanda identificē darbus, kas būs jādara, lai izpildītu ieplānotos uzdevumus, vienojas par sprinta gaitu, ja nepieciešams, identificē atkarības starp uzdevumiem, kā arī novērtē uzdevumu darbietilpību. Reizēm vēl pirms sprinta plānošanas notiek darbu pārskatīšana un novērtēšana. Parasti tā ir sapulce ar laika limitu (stunda vai divas), kad komanda iet cauri visiem darbiem, apskata, vai viss ir saprotams. Nav noteikts, cik daudz darbu ir jāizskata. Sapulce beidzas pēc noteiktā laika. Ja notiek šādas sapulces, tad sprinta plānošana var būt īsāka.

Uzsākot sprintu, var norādīt tā mērķi. Sprinta garumu var izvēlēties vai nu pēc nedēļu skaita, vai norādot beigu datumu. Lai iegūtu precīzu darba dienu skaitu, darba virsmai var norādīt, kuras dienas ir darba dienas, kā arī norādīt svētku dienas. Sprinta nosaukumu, mērķi, tā sākuma un beigu datumus ir iespējams vēlāk labot, kamēr sprints ir aktīvs. Kad sprints ir noslēgts, labot var tikai sprinta nosaukumu un mērķi. Sprintus var arī izdzēst, piemēram, ja ir bijis nepareizi saplānots sprints.

Ikdienas sapulces

Jira Software piedāvā ērti organizējamu dēli, kurā, izmantojot filtrus, var pārskatīt, ko katrs komandas dalībnieks dara, mainīt statusus, atzīmēt uzdevumus, kuru izstrāde ir bloķēta. Tādejādi komanda ir informēta par aktuālo situāciju sprintā un problēmām, ja tādas pastāv.

Pabeigtības definīcija

Jira Sofware piedāvā elastīgu konfigurāciju, lai atbalstītu dažādas komandu struktūras un vajadzības. Katra uzdevuma pamatā ir darba plūsma ar noteiktiem statusiem.

Darba virsmā tiek nokonfigurētas kolonnas. Pirmā kolonna vienmēr apzīmē darbu, kas ir jādara. Pēdējā apzīmē darbu, kas komandas izpratnē ir pabeigts.

Ātrums

Jira Software darba virsmā ir iespējams norādīt, kādu vienību izmantot, kā novērtējuma vienību. Sprinta sākšanas brīdī, kad tiek nospiesta poga "Start Sprint", sistēmā tiek piefiksēts kopējais novērtējuma apjoms visiem uzdevumiem sprinta darbu uzkrājumā.


Sprinta pabeigšanas brīdī sistēma saglabā novērtējuma summu visiem uzdevumiem, kas ir pabeigti, t.i., atrodas darba virsmas labajā malējā kolonnā. Šie dati tiek atspoguļoti atskaitē.

Retrospektīva

Jira Software palīdz identificēt problēmas ar dažādu atskaišu un rīku palīdzību.

Izpildes grafikā ("burndown chart") var sekot līdzi notikumiem sprintā. Sprinta atskaitē ir apkopots sprinta rezultāts. Ātruma atskaitē (Velocity chart) var redzēt, cik daudz darba komanda ieplānoja un cik pabeidza. Ir iespēja izveidot darba virsmu, kurā ir pieejami dažādi atskaišu rīki, kas ļauj pārlūkot situāciju un sekot līdzi darbam.