Veiksmīgi aizritējusi pirmā Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference. Plānojam nākamo!

10/01/2018

Pagājušā gada noslēgumā norisinājās pirmā Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) konference, kas pulcēja gandrīz 300 ĢIT nozares interesentu un profesionāļu. Organizatori saņēma daudzas pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem. Nākamā konference ir plānota 2018. gada 7. decembrī.

Latvijas ĢIT konferencē 2017. gada 8. decembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā visas dienas garumā divās sesijās uzstājās 23 Latvijas un ārvalstu runātāji. Prezentācijas galvenokārt aptvēra plašas tēmas un ieskicēja kopējās nozares tendences, t.sk., ģeotelpisko datu pieejamības un izmantošanas jautājumus, starptautiskus un starpnozaru projektus, kā arī sabiedrības un speciālistu izglītošanas iespējas un nozīmi nozares attīstībā.

Konferencē uzstājās divi mūsu kolēģi - Artūrs Traubergs un Monta Poļakova. Artūra prezentācija bija par optimālā slēguma atrašanu telekomunikāciju tīkla, izmantojot atvērtā koda grafu pārmeklēšanas funkcijas, gadījumā, kad ģeogrāfiskie dati un
tīklu aprakstošie dati tiek uzturēti nodalīti. Monta stāstīja par iespēju analizēt no dažādiem avotiem iegūtus nestrukturētus datus, pielietojot NoSQL datubāzes spēju glabāt un apstrādāt telpiski piesaistītus datus.

Ar konferences programmu un runātājiem var iepazīties konferences mājaslapā. Tiem, kuriem neizdevās klātienē piedalīties konferencē vai vērot to tiešraidē, ir iespēja noskatīties video ierakstus ar visām prezentācijām Latvijas ĢIS biedrības Youtube kanālā vai iepazīties ar prezentācijām PDF formātā.

Nākamā Latvijas ĢIT konference norisināsies 2018. gada 7. decembrī. Paredzēts, ka tajā uzstāsies vēl vairāk ārvalstu viesu, sniedzot plašāku ieskatu par Eiropas un pasaules tendencēm nozarē, kā arī viena no paralēlajām sesijām būs veltīta specifiskiem tehnoloģiju risinājumiem un praktiskas ievirzes prezentācijām.

Konferenci organizē Latvijas ĢIS biedrība sadarbībā ar SIA “Autentica”,  SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, AS “Latvijas valsts meži” un SIA “Mikrokods”, to atbalsta Latvijas Universitāte. Arī citi nozares pārstāvji ir aicināti iesaistīties Latvijas ĢIS biedrībā un atbalstīt nozares attīstību, kā arī šādu pasākumu norisi.