Privātuma paziņojums

Hero image
Šī Privātuma paziņojuma mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA "Autentica", apstrādājot datu subjekta personas datus.

Informācija par pārzini

Nosaukums: SIA Autentica Vienotais reģistrācijas Nr. 40003989378 Juridiskā adrese: Ūnijas iela 39a, Rīga, LV-1039 Tālrunis saziņai: +371 67334455 E-pasts saziņai: personu.dati@autentica.lv

Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats, datu saņēmēji

www.autentica.lv
Caur mājas lapu tiek apstrādāti personu dati potenciāliem darba ņēmējiem. Mājas lapas sadaļā "Karjera" ir iespēja nosūtīt CV.  Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums kandidāta izvērtēšanai un, iespējams, tai sekojošai darba līguma noslēgšanai. Personu dati ir pieejami tiem Autentica darbiniekiem, kas iesaistīti darbā pieņemšanas procesā. Ja mājas lapas apmeklētāji piekrīt analītisko sīkdatņu saglabāšanai, tad tiek uzkrāta anonīma informācija par tīmekļa lietotāja skatītajām lapām. Ja lietotājs to nevēlas, tad tas var nepiekrist analītisko sīkdatņu izmantošanai un dzēst tās no sava datora. Analītisko sīkdatņu izmantošana vai neizmantošana neietekmē lapas funkcionalitāti. Iesniegtie personas dati un informācija par kandidātu tiks glabāta vienu gadu, lai pretendentu varētu izvērtēt gan aktuālajām vakancēm, gan tām, kas aktualizēsies tuvākā gada laikā. Dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības.
LinkedIn, Facebook
Datu apstrādes mērķis. LinkedIn, Facebook SIA Autentica uzņēmuma lapā tiek izvietoti attēli tikai no SIA Autentica rīkotiem vai sponsorētiem pasākumiem, kā arī apmaksātu dalību. Personu dati tiek izvietoti ar personu piekrišanu. Citādā kārtā personu dati netiek vākti vai apstrādāti. Datu uzglabāšana. Dati tiek glabāti bez noilguma. Ievietojot datus LinkedIn vai Facebook lapā, tā tiek glabāta tajās valstīs, kurās darbojas šie uzņēmumi.
Darbinieku personu dati
Informācija par to kādi dati tiek vākti no darbiniekiem, cik ilgi tie tiek glabāti un kāds ir to apstrādes mērķis, ir aprakstīti dokumentos Personas datu apstrādes politika un Autentica personas datu reģistrs.

Datu subjekta tiesības

Personai ir tiesības jebkurā brīdī, nepamatojot savus motīvus, lūgt dzēst visu par viņu uzkrāto informāciju. Šādos gadījumos personai jāatsūta atbilstošs pieprasījums uz info@autentica.lv. Personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja persona uzskata, ka tās tiesības ir pārkāptas. Personai ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tam ir leģitīms pamats.

Citi

Personas datu apstrādes laikā nenotiek automatizēta lēmuma pieņemšana vai profilēšana.