Ieviešana

Bieži visefektīvākais veids, lai izveidotu IT risinājumu, ir izmantot gatavu programmatūru vai ietvaru. Mēs ieviesīsim un pielāgosim to atbilstoši jūsu vajadzībām.

Pārdomāta pielāgojumu ieviešana palīdzēs uzlabot gatavās programmatūras atbilstību jūsu biznesa vajadzībām. Mēs veicam programmatūras produktu pielāgošanu atbilstoši tās izstrādātāja standartiem un labākajai praksei.

ERP, CRM & Billing

Uzņēmuma resursu plānošana, klientu attiecību vadības un norēķini ir daļa no jebkura biznesa organizācijas. Par pamatu uzņēmuma resursu plānošanas un norēķinu risinājumiem (ERP & Billing) mēs izmantojam Oracle E-Business Suite, bet klientu pārvaldībai (CRM) – atvērtā koda risinājumus Vtiger un Sugarcrm. Mēs piedāvājam pilna spektra pakalpojumus šo risinājumu atbalstam, sākot ar speciālista konsultācijām IT un biznesa stratēģiju saskaņošanā līdz esošu risinājumu atbalsta un uzturēšanas pakalpojumiem.

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Grafiskās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir radītas, lai savāktu, uzglabātu, izmantotu, analizētu, pārvadītu un parādītu visu veidu ģeogrāfiskos datus. Šādi risinājumi tiek izmantoti daudzās industrijās, piemēram, telekomuniķācijās, lai attēlotu tīkla pārklājumu, komunālajiem servisiem – inženiertehnisko nodrošinājumu. Par pamatu mūsu ĢIS risinājumiem izmantojam Esri ArcGIS platformu. Piedāvājam pilna spektra ĢIS risinājuma pakalpojumus, sākot ar speciālista konsultācijām IT un biznesa stratēģiju saskaņošanā līdz esošu risinājumu atbalsta un uzturēšanas pakalpojumiem.

Darba plūsmas pārvaldība

Darbplūsmu pārvaldības sistēmas ir paradzētas, lai kompleksu aktivitāšu kopumu definētu kā secīgus darbus, tos veiktu, kā arī kontrolētu to izpildi. Tās tiek lietotas gandrīz visas nozarēs dažādu funkcijām, piemēram, palīdzības dienesta, preču piegādes un ārpusbiroja pakalpojumu, nodrošināšanai. Par pamatu mūsu darbplūsmas risinājumiem izmantojam Atlassian JIRA. Mēs piedāvājam pilna spektra pakalpojumus šo risinājumu atbalstam, sākot ar speciālista konsultācijām IT un biznesa stratēģiju saskaņošanā līdz esošu risinājumu atbalsta un uzturēšanas pakalpojumiem, kā arī veicam JIRA standarta funkcinalitātes pielāgumu izstrādi.