Stratēģija

Mūsu uzņēmums sniedz konsultāciju pakalpojumus IT stratēģijas izstrādes, IT procesu izstrādes, testēšanas vadības un kvalitātes pārvaldības jomās.

Mūsu komandā ir profesionāļi ar lielu pieredzi, kas gūta, strādājot starptautiskos projektos, galvenokārt Ziemeļeiropā, un izmantojot daudzveidīgus tehnoloģiskos risinājumus.

IT stratēģijas izstrāde

Katrā uzņēmumā ļoti svarīgi ir saskaņot biznesa un IT stratēģijas. Mēs izstrādāsim jūsu mērķus efektīvākajā veidā atbalstošu IT stratēģiju, ņemot vērā uzņēmuma tālāko attīstību un plānoto IT budžetu.

IT procesu izstrāde

Mēs varam jūs atbalstīt IT servisu un labo prakšu ieviešanā un standartizēšanā, palīdzot ieviest pakalpojumu pārvaldības procesus un tam piemērotākos rīkus.

Testēšanas vadība

Testēšana ir viens no risinājuma izstrādes un ieviešanas svarīgākajiem posmiem, un tās vadība prasa īpašas zināšanas un prasmes. Mēs varam nodrošināt testēšanas vadītāju, kurš vadīs testēšanu jūsu uzņēmumā un apkopos testēšanas rezultātus viegli sapratamā veidā. Visiem mūsu testēšanas vadītājiem ir International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) izdoti sertifikāti.

Kvalitātes pārvaldība

Mūsu komandā ir daudzi zinoši un pieredzējuši speciālisti, kas veiks kvalitātes pārvaldību un sniegs eksperta padomu arī citās jomās.