Ģimenei draudzīgas darbavieta

05/06/2023

Patiesā priekā paziņojam, ka esam ieguvuši “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu!

Lai iegūtu Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, darba devējs aizpilda pašnovērtējuma anketu un veic izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā darba devējs kopā ar konsultantu novērtē ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā. Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam darba devējam jāveic atkārtota izvērtēšana.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

Vairāk informācijas par programmu: https://vietagimenei.lv

Priecājāmaies par šī brīža novērtējumu un turpināsim rūpēties par darbinieku labbūtību un darba un privātās dzīves līdzsvaru.