Izstrāde

Mēs ticam, ka veiksmīga IT projekta galvenais nosacījums ir strādājoša, lietojama programmatūra, kas sniedz papildus vērtību klienta organizācijai, tādēļ strādājam, izmantojot Lean organizācijas principus un Agile programmatūras izstrādes prakses.

Mūsu komandai ir pieredze darbā ar dažādiem biznesa risinājumiem (klienta lietojumprogrammām, servera lietojumprogrammām, risinājumiem mobilajām ierīcēm), tehnoloģijām (Oracle PL/SQL, Java, Ruby, Microsoft .NET) un IT projektu un pakalpojumu pārvaldības metodoloģijām.

Publiskā sektora risinājumi

Mums ir ievērojama pieredze risinājumu izstrādē valsts pārvaldes iestādēm, īpaši specializējoties veselības aprūpes, labklājības, izglītības, lauksaimniecības, imigrācijas un valsts aizsardzības jomās. Mūsu risinājumi ir palīdzējuši sakārtot valsts iestāžu iekšējos pārvaldības un organizācijas procesus, kā arī, izstrādājot e-pakalpojumus, padarījuši pieejamāku Latvijas valsts pakalpojumu klāstu plašākai iedzīvotāju daļai.

Integrācija un liela apjoma datu apstrāde

Strādājot ar telekomunikāciju un banku sektora klientiem, esam ieguvuši plašas zināšanas un pieredzi sistēmu integrācijā un liela apjoma datu apstrādē. Integrācijas risinājumi ļauj mūsu klientiem labāk izmantot visus viņu uzkrātos datus, pieņemot izsvērtākus lēmumus un veicot darījumus. Esam arī veiktspējas uzlabošanas un “end-to-end” (biznesa notikumiem un sistēmas darbībām) monitoringa ieviešanas speciālisti.

Mobilās un web aplikācijas

Mūsu uzņēmums specializējas tādu korporatīvo mobilo un web risinājumu izstrādē, kas pieprasa integrāciju ar vairākām IT sistēmām. Tā kā lielu uzmanību pievēršam lietojamībai, esam izstrādājuši sarežģītu biznesa procesu risinājumus, kas gala lietotājam ir vienkārši lietojams un viegli saprotams.

Citi izstrādes darbi

Nereti tirgū pieejamas un gatavas programmatūras pilnībā neatbalsta uzņēmuma biznesa procesus, tādēļ ir jāizstrādā jauna sistēma atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Izmantojot gan savu pieredzi un zināšanas, gan jaunākās tehnoloģijas, mēs varam radīt tiešu tādu programmatūru, kāda jums nepieciešama.