Citāts 9 – E.J.

“Strādājot “Autentica”, uzkrājot mazos saniegumus, mēs vairojam savu pārliecību. Ir apņemšanās sasniegt uzstādītos mērķus. Kolēģi dalās zināšanās, iedrošinot turpināt iesākto ceļu. Novēlu, lai ikviens ir drosmes, spēka un apņēmības vadīts!” (Elīza J.)